FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, finns på många håll runt om i Sverige. Vissa lokalföreningar är aktivare än andra (kom ihåg att en förening bara blir vad medlemmarna gör den till). Vi är aktiva deltagare i föreningen i grannkommunen. Man erbjuder gratis bad för familjer, upp&ner-gympa och styrketräning.

Tidigare hade man familjeträffar varje månad, men tyvärr har intresset varit så lågt att inga träffar blivit av senaste året! Jättesynd tycker jag då träffarna har varit mycket betydelsefulla för oss. Vår son var bara 6 månader gammal när vi var på första träffen.

Som medlem i FUB får du också en medlemstidning; Unik. Ibland är den bra och iblans sämre, det beror lite på om den tar upp saker som är intressanta för just oss.

Svenska Downföreningen är en betydligt mindre och nyare förening. Det finns ingen tidning till medlemmarna men en intressant webbsida som uppdateras ofta. Det finns några lokala nätverk, men inte där vi bor.

Bilden är tagen vid en familjeträff i FUB för rätt många år sedan, men roligt hade vi och vänner för livet fick man.

En viktig sak med de båda föreningarna är att de fungerar som remissinstanser och kan uttala sig i viktiga frågor. FUB har en egen jurist vilket ju är jättebra, medlemmar kan få hjälp direkt av juristen. Svenska Downföreningen har tagit upp kampen mot fosterdiagnostiken vilket jag tycker modigt.