Story Puzzle, som vi har köpt via Unicef, är bra på så många olika plan.

1. Stora och bra bitar. Lätta att passa ihop. Finmotorisk träning

2. Bitarna är numrerade så vi övar ordningstal (första, andra, tredje, fjärdig, femte). Matematik

3. Varje pussel är en historia, en sekvens. Språklig och matematisk träning

4. Varje pusselbit är egentligen två bitar, med en form i varje så vi kan benämna formerna. De är också i olika storlek så begreppen större/mindre är möjliga. De kan användas till olika sorteringsövningar. Matematik och språkliga begrepp

5. Sista och den mest självklara anledningen till att vi en gång köpte det är att det inte bara gynnar våra barn utan andra barn som är sämre lottade i livet. Omvärdskunskap

Tyvärr såg jag att pusslet var slut, men jag hoppas de får in det igen.