Massage
Den första insats som vi satte igång med var helt vanlig babymassage. Det fanns tyvärr ingen vanlig kurs här när det begav sig, det hade jag uppskattat. Vi fick instruktioner av habiliteringens sjukgymnast. Vi började först med bara en del av kroppen och uttökade sen. Hans tvillingsyster fick samma – massagen blev en kort, daglig ensamstund med var och en.
Massagen stimulerar muskler och tränar kroppsmedvetenhet. Jag la också på en språklig aspekt genom att betona begynnelsebokstaven på de olika kroppsdelarna.

Yoga
Ett yogaprogram för barn med speciella behov finns utvecklat av Sonia Sumar. Boken Yoga for the special child har varit en god inspirationskälla för oss när vi uttökade massagen med övningar från boken. Vi valde fritt bland hennes övningar och använde bara en mindre del.

Vid 3-4 års ålder rann “massage-yogan” ut i sanden, jag tror den hade spelat ut sin roll just för oss.