Digitala bilder har alltid varit viktiga hos oss. De har fungerat som språktränng och kommunikationshjälpmedel. Jag har skrivit om dem här tidigare.

Men kalender/almanacka/idagbok har vi haft svårt med. Vi började när han gick i förskolan. Då var det bara en skrivbok för kontakt, men det gick inget vidare. Vi hade inga bilder i – möjligheterna för förskolan att skriva ut bilder var minimala. Det som skrevs tog vi också muntligt vid hämtning och lämning så det dog snart ut.

När det var dags för åk 1 ville skolan prova Hattenförlagets Idagbok (A5-formatet var det enda som fanns då). Spännande tyckte vi. Men det gick inte alls. Skolan lyckades skriva ut 3-4 foton under hela terminen pga av datorstrul. Några andra bilder användes inte. Informationen i boken bestod at ett veckobrev varje fredag och någon enstaka rad utöver det. Efter en termin beslöt vi att lägga ner.

Inför åk 5 fick jag tag i en Skoldagbok från Majema (A4 blå). Kanske kunde den hjälpa till att synliggöra tid? De första veckorna gick den med fram och tillbaka till skolan, men lyckades inte riktigt fungera. Skolan öppnade aldrig boken (men sa inget om det). Sen lät vi den vara en “hemdagbok” istället och det funkar riktigt bra. Eftersom det bara är ett uppslag per vecka, blir ambitionsnivån lagom för oss. Vänstra sidan handlar om vad som ska göras, med läxor och andra “träningsjobb” i mitten. Överst finns en ruta för veckans jobb där han själv väljer något han vill göra bra. Högra blir en redovisning om vad som har gjorts med foton och bildtexter han valt själv. Överst finns veckans favoritbok, i ytterkanten två “läxor” som han gör i mån av tid. Längst ner på vänstersidan finns en ruta för något man gjort bra, där skriver han själv något han är stolt över.