Positionssystemet (alltså att en siffra har olika värden beroende på var den står, ental, tiontal osv) är grundläggande. Men hur ska man jobba med det? Vi har provat klädnypor som föreslås i boken Teaching math to people with Down syndrome and other hands-on learners: Basic survival Skills. Det funkade jättebra som start. För att gå vidare fick jag idéen att limma mynt på klädnyporna för att konkret visa att det är samma antal. Mynt har en betydligt högre abstraktionsnivå eftersom man inte kan räkna alla delarna i tiorna.

Här syns talen 23 (med pengar+nypor) och 24 (med bara nypor).