För låga krav i särskolan
Publicerat 2010-06-02 11:58

Elever i särskolan får inte tillräckligt med utmaningar. Undervisningen är mer inriktad på omsorg än kunskaper, enligt Skolinspektionen.

Myndigheten har granskat svenskundervisningen i 28 slumpvis utvalda särskolor, och bedömer alltså att den tenderar att ligga på för enkel nivå. Skolinspektionen konstaterar också att varannan lärare som undervisar i svenska saknar utbildning för att undervisa i ämnet.

“Att få utveckla sin förmåga att läsa, skriva och samtala är en demokratisk rättighet för alla elever i Sverige och särskolan utgör inget undantag”, skriver projektledare Åsa Rehnberg i ett pressmeddelande.

Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/for-laga-krav-i-sarskolan-1.1115661