Westling Allodi (2002) fann exempelvis att i grupper där någon elev med funktionsnedsättning var inkluderad var också det av barnen skattade klimatet i gruppen bättre.

Citatet ovan är skrivet av Siv Fischbein, professor i specialpedagogik och är taget ur Reflektioner kring specialpedagogik. Hon refererar till resultaten i Westling Allodis Support and resistance. Ambivalence in Special Education.

Jag hoppas verkligen att alla mina tjejer får möjligheten att ha en klasskompis med funktionsnedsättning!