Nationell screening i Danmark halverar antalet nyfödda med Downs syndrom

Så lyder rubriken till en artikell i Svenska Läkarförbundets tidskrift “läkartidningen”. Jag undviker ofta debatten om fosterdiagnostik, men nu gör jag ett undantag. Här följer artikeln i sin helhet som pdf (men du kan också klicka på rubrken ovan)

Och nu går vi över till min kommentar kring det hela:

Om tekniken funnits på tidigt 1940-talet hade Tyskland självklart infört obligatoriska tester. Nu fanns inte tekniken så man var “tvungen att använda” gaskammare istället – effekten är densamma; utrotning av mindre perfekta männikskor.smiley