Vår uppfattning är att det är föräldrarna som ska välja skola. Grunden för att välja särskola istället för grundskola är att det finns en medi­cinsk diagnos om utvecklingsstörning. Om det finns det är det föräldrarna som ska avgöra om eleven ska gå i särskola eller grundskola. Min bedömning är att det trots allt behövs en paragraf om att samhället fattar det beslutet om det är helt uppenbart att barnet behöver gå i särskola.

Ovanstående är ett uttalande av skolministern i tidskriften Föräldrakraft.

Just nu håller man på med den nya skollagen och ett av föslagen är alltså att återinföra möjligheten att tvångsinskriva elever i särskolan mot föräldrarnas vilja. Detta är ett stort bakslag och vi måste protestera. Tycker du att det är VI som föräldrar som känner vårt barn bäst som alltid ska ha sista ordet så skicka ett brev till din politiker i utbildningsutskottet och gör din röst hörd!