Youtube är en fantastisk källa. Den här filmen är känslomässig OCH informativ. När jag ser den känner jag mig Mamma Joni (i filmen). I filmen finns barn med olika funktionshinder bl.a. Downs syndrom.

https://youtube.com/watch?v=o5WCX-998vs

Den är inspelar på flera OLIKA skolor inom ett och samma skoldristrikt i Florida, USA.

Amerikanerna kan, varför inte vi?