Tänkte att det var dags för ett boktips. Just nu snurrar det mycket räkning och matte i mitt huvud så det blir:

Räknefärdighetens rötter
Dagmar Neuman

Den här boken förändrade totat min syn på räkneinlärning. Boken är en
populärvetenskapligversion av Neumans avhandling The originof the arithmetic skills.
Största delen av boken bekriver hur nybörjarna i undersökningen uppfattar tal, siffroroch räkning. Då och då refereras till tidigare undersökningar av äldre elever med räknesvårgheter. Neuman erbjuder realistiska förklaringar till hur dessa
svårigheter upptår p.g.a. en felaktig undervisning. Eleverna som får räknesvårigeter ligger inte på den nivå i sin utveckling som läraren förutsätter.
Detta fick mig osökt att tänka på våra barn med utvecklingsstörning. De har inte kommit till den abstrakt niån som krävs för att undervisningen i sig inte ska skapa svårigheter. Kanske är detta varför det påstås att människor med utvecklingsstörning har svårt för matematik? Att undervisningen inte tar hänsyn till deras nivå.

Sist delen av boken handlar om ett försök att ändra undervisningen så att räknesvårigheter inte skapas. Här finner man också förklaringen till varför vi INTE bör använda oss av teckenspråkets tecken för siffrorna. Tyvärr läste jag denna bok “för sent”,min son hade redan tagit till sig teckenspråkets siffror.

Boken i sig nämner aldrig elever med utvecklingsstörning eller Downs syndrom, ändå är det den viktigaste boken att läsa för den som ska lära våra barn att räkna, och den ska läsas INNAN problemen uppstår.