Föräldrar till barn med utvecklingsstörning har rätt att välja särskola eller grundskola till sina barn. Skolan har ingen rätt att ifrågasätta valet. Trots detta försöker skolan ofta påverka föräldrar att välja särskola, ofta utifrån helt felaktiga grunder. Och även i de fall man accepterar placeringen i grundskolan är det vanligt att skolan vill att barnet ska vara inskrivet i särskolan.

Rektorn säger att vi måste skriva in henne i särskolan för att hon inte når målen.
Er rektor är mycket dåligt påläst. Om en elev inte förväntas nå målen ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram. Alla elever klarar inte målen, men man skriver inte in dem i särskolan för det.

Om hon inte är in skriven i särskolan så får hon inga resurser, men skriver vi in henne får hon en elevassistent.
Lagen är tydlig och enkel. Alla elever ska få det stöd de behöver. Det har inget med skolform eller inskrivning i särskolan att göra.

Rektor säger att de inte får några pengar till resurser om vi inte skriver in henne i särskolan.
Det är möjligt att det är sant. Varje kommun bestämmer själv hur de vill fördela sina pengar. MEN det strider mot lagen att tvinga in elever i särskolan mot vårdnadshavarnas vilja vilket det faktiskt kan vara fråga om när man säger så här. Om fördelningssystemet fungerar så här dåligt så är det något man måste jobba på i kommunen. Det är inte juste av rektor att lämpa över detta på enskilda föräldrar. Man kan fråga sig om rektor gör det även om eleven har t.ex. dyslexi.
Om det blir för stort problem så skriv in barnet i särskolan, se till att det finns nedtecknat exakt hur mycket mer pengar rektorn fick och att dessa går till att stödja bvarnet. Skriv sedan ut barnet igen. Får rektor då minskade resurser är det bara att anmäla till skolverket så att kommunen kan få en chans att visa att behoven försvuinnit… 😉

Skolan säger att vi måste skriva in henne för att hon inte ska känna sig utanför.
Om skolan har mobbingproblem finns det effektivare sätt att ta hand om dem än att skriva några ord på ett papper.

Skolan säger att vi måste skriva in henne för att de ska kunna få tips och idéer från särskolan.
Det finns inget i skolans styrdokument som hindrar skolor och personal från att prata med varandra och hjälpa varandra. Behöver de kolla vad särskolan har för material så får de väl gå dit.