Barn lär sig sortera saker. De lär sig att se olikheter och likheter. Denna kunskap är värdefull för framtiden då de måste kunna se skillnad på olika krumelurer (siffror, bokstäver), då de måste greppa olika likheter (trianglar, 5=2+3/3+2=5). Även barn med funktionshinder lär sig sortera – men de kan behöva lite extra stimulans för de naturliga tillfällena blir färre. Då är det din uppgift som vuxen att skapa fler naturliga tillfällen.
Uppmuntra barnet till att plocka ur diskmaskinen och sortera besticken in i lådan. Hjälp till att sortera tvätten (både före och efter tvätt), ha flera lådor till lego/klossar och sortera efter färg eller form vid städningen. Allt detta är sådant som görs dagligen i ett hem – det finns ingen anledning att skapa en artificiell övning för detta.