När man läser om AKK och lyssnar på s.k. experter så är en vanlig sak man hör att det är viktigt att välja EN typ av bilder till bildstöd. Det andra är svårigheten att förstå skillnaden mellan bildhanteringsprogram och bildbank. Ofta väjer man alltså de bilder som bara råkar finnas i det program man blir påpackad (boardmaker, inprint, symwriter, clicker, m.fl). Och det är mycket möjligt att det finns människor som är helt beroende av en viss typ av bilder – men inte vår son. Hans värld behöver inte begränsas för att bilderna han behöver saknas i “hans” bildbank, istället läggs orden till. Nu har han själv börjat använda karaktärerna i filmen Insidan ut för att prata om sina känslor och självklart är det då dem han får i sin nya pratkarta.

Teckenillustrationerna är där främst för den han pratar med – då kanske de har chansen att förstå några ord han tecknar även om pratkartan inte är framme.