– Kom, vi ska dansa runt stången.
– Nej
– Vill du inte?
– Nej
– Ok, stanna här med pappa.

Mamma och systrarna går

– Säker på att du inte vill dansa med mamma?
– Nej

Musiken och dansen sätter igång

– JO!!!

Det här var ett av de där exemplen på att det inte räcker att prata om det eller besöka platsen – han behöver se det som händer också. DÅ trillar polletten ner och han vill delta (eller ibland absolut inte, beroende på). Det här gäller i MÅNGA sammanhang, inte bara midsommarfirande.