AKK står för Alternativ och Kompletterande kommunikation. Alternativ till vad? Kompletterande till vad?

Hemma hos oss används många typer av AKK – man väljer det Alternativ som bäst passar den aktuella Kommunikationen, de Kompletterar varandra. Det här är inte den gängse synen, men det är vår syn och den typ av definition som passar oss.

Vi använder:

TAKK – tecken som AKK, alltså teckenspråkets ord, bokstäver och siffror i det svenska språket grammatik och med ett urval av ord.

GAKK – Grafisk AKK, som hos oss betyder ALLA typer av bilder; streckgubbar, egna fotografier, speciella bilder framtagna för AKK (pictogram, ARSAAC, NIL, PCS osv…), teckenillustrationer, bilder från media (allt från reklambilder till Kalle Anka) och alla andra tänkbara bilder som finna i vår vardag.

Konkret AKK (KAKK?) – alltså vi visar och pekar på faktiska saker runt oss. Jag antar att även kroppsspråk ingår.

Skriftspråk som AKK (SAKK?) – alltså vi läser och skriver för att kommunicera.

Rösten som AKK (RAKK?)Alltså tal och andra ljud med rösten är också ett komplement. För de flesta familjemedlemmarna är detta det huvudsakliga kommunikationshjälpmedlet, men för sonen är det ett viktigt sätt bland andra.