En tecken-begreppskarta över några ord inom buddhismen. Jag garanterar inte att alla tecken är de som vanligen används, utan detta är vad vi använder.Källa för teckenillustrationer är: Bildbas Tecken (SPSM), BAM, teckenförlaget och mina egna illustrationer. Kombinationerna är mina.

Källa för bilderna är: Tanketank.se, Talktablet symbols, arasaac, wikipedia, salon.com

Har du nån nytta av denna är allt jag kräver ett tack i kommentarerna…