Det är en fasligt jakt på alla fantastiska appar i olika forum på nätet. Den ena appen efter den andra ska hjälpa barnet att komma över den ena svårigheten efter den andra. Det finns en rent LÖJLIG övertro. Många appar är rent opedagogiska och även de som ÄR bra räcker inte. För att barn ska lära sig måste de interagera med MÄNNISKOR.

Jag tror fullt och fast att det inte finns något barn som behöver en surfplatta eller mobiltelefon med en massa appar när de är under 3 år. Ett litet barn behöver lära sig en massa saker och i den ålder lär man sig med HELA kroppen i interaktion med andra människor (ofta äldre). Man behöver krypa, klättra, kasta och man behöver busa med ljud – ord, och sjunga, viska och skrika.

Min son fick inte börja använda dator förrän han var 3 år (då fanns inte surfplattor och appar – men programmen på datorn var minst lika pedagogiska) – varför? För det finns tid att lär sig det, men de första årens motoriska aktivitet är för viktig för utvecklingen för att “vänta”.

(Brasklapp: för barn som kommer att behöva ett bildbaserat kommunikationssätt även som vuxna finns det förståss ingen anledning att först använda papper och senare går över till talapparat på surfplatta…. men det är inte många man vet behöver det vid den åldern, min son fick sin vid 9-10 års ålder tror jag)