Det är är en riktigt användbar app och jag rekommenderar högt.

Funktion: Man skapar fotoalbum med bild, text och ljud. Det är en bild med bildtext per sida. Till texten spelar du in ett ljud, t.ex. tal. Efter inspelningen får du upp en ruta där du kopplar ihop ord i texten med orden i talet. Det gör att när man sedan tittar på bilderna markeras det ord som läses just nu. Man kan också välja film istället för bild. Man kan namnge album och välja egen framsida.
Det går också att dela albumet genom t.ex. mail.

Gillar: Jag älskar funktionen som gör att det ord man hör blir markerat – det är en så bra funktion! Det är också en app som går att använda till mycket. Fotoalbum av olika typer. Personliga ordböcker (vi lägger in spansk-glosorna). Dagbok, där varje vecka kan vara ett album kanske? Egna sagoböcker.

Ogillar/utvecklingsförslag: Jag hade önskat att det fanns talsyntes och att det hade gått att lägga in en film som komplement till bilden för då hade jag kunnat göra en personlig version av “teckenhatten2”. Alltså inte att man måste välja mellan film och bild utan att man kan ha båda.

Plattform: Tror bara den finns för iOS

TILLÄGG, Dethar kommit en ny version som heter Story Creator Pro – som är helt fantastisk. Man kan lägga in bilder och filmer på samma sida så nu ska här skapas “tecken-tränings-böcker”.