Effective teaching startegies for successful inclusion:
A focus on Down Syndrome
A resource Guide for Educators and Parents

Redaktör: Barbara Tien
En bok från 1999 om hur man lyckas inkludera/integrera elever med downs syndrom i den vanliga skolan. Hur anpassar man stoffet? Hur skapar man en bra social miljö? Hur jobbar man med språkproblem?
Innehåller också lite fakta om downs syndrom.
(utgiven av The PREP Program, Kanada)

Jag tycker boken fortfarande är mycket bra och vi skulle behöva nått liknande på svenska.

Numera finns boken endast tillgänglig i e-format och du hittar den här.