Dags för en App-utvärdering igen, denna gång är det Engelska för barn – English for kids.

Funktion: Det finns tre olika delar som vardera del innehåller fyra olika kategorier. När man öppnar en kategori får man upp bilder och ett engelskt ord. En röst säger ordet och min uppgift är att välja rätt bild. Klickar jag på den runda pilen höger om ordet får man se ordet skrivet på svenska en kort stund. Trycker jag på rätt bild får jag ett positivt pling och ordet dyker upp i grönt på bilden om jag väljer fel bild får jag ett negativt ljud och ordet ordet till den bild jag tryckte kommer upp i rött över bilden. För att komma vidare måste jag trycka rätt. Spelet innehållet många upprepningar med ökad svårighetsgrad (=fler bilder, meningar), samt många ord. Vill jag lämna kategorin klickar jag på pilen till vänster och får upp en fråga om jag vill fortsätta eller försöka igen. Fortsätta betyder, ologiskt nog att jag lämnar övningen och kastas tillbaka till huvudmenyn.

Gillar: Oftast tydliga bilder(finns några lite tveksamma). Uttalen av orden är, så vitt jag kan bedömma, bra och tydliga. Den myckna upprepningen ger en långsam takt även för den som spelar snabbt. Man lär sig verkligen känna igen orden efter att ha kört den. Bra att det blir meningar på slitet i de flesta kategorier. Den svenska översättningen är en bra hjälp.

Ogillar och förlag: Det blir lite tråkigt i längden, det vore roligare med flera olika övningar att träna orden på. Att man får en applåd varje gång man lämnar en kategori är lite underligt, särskilt om man bara varit inne och tittat och jag vill bara åka tillbaka ett steg istället för två. Det är lite få kategorier så man lär sig orden ganska fort, den finns en vuxenversion också med lite med lite mer turistinriktade kategorier, de hade gott kunna ligga i samma app så barnen kan gå vidare. Samma app finns med andra språk, kanske hade varit intressant att ha dem i samma så man bara kan ändra språk.
Tänk vad bra appen hade varit om man kunnat välja att visa orden tecknade (m/sve tecken) till orden!

Plattform: Finns bara till iOS