Vi är, som många barnfamiljer, ofta på väg från ett ställe till ett annat. Till och från förskola/skola, till föreningsaktiviteter, habilitering o.s.v. Denna tid kan också användas. Har nog kommit med några förslag förr, men här kommer några till:

När man går.
Titta på gatuskyltar och läs dem tillsammans (om ni bokstaverar säga bokstävernas ljud, inte deras namn).
Husnummer för att lära sig känna igen tal, så småning om för att lära sig udda/jämt.
Registreringsskyltar på bilar för att träna bokstavsljud och 3-siffriga tal (säg gärna trehundrasextiofem istället för tre, sex, fem).

När man åker bil blir det svårare eftersom det finns en tidsaspekt med, men för det barn som kommit dit är det bra.
Hastighetsskyltar ger barnet möjlighet att träna på att avläsa tiotal
Vägskyltar blir lästräning, vi började med välbekanta orter.
Vägnummerskyltar är det nya här hemma, för att avläsa 2- och 3-siffriga tal.

När man åker kollektivt, går förståss också, även om vi sällan gör det.
Avgångstider, hur långt det är kvar innan tåget/bussen kommer ger barnet övning i klockan och känsla för tid.
Destination och stationsnamn – läsning och lokalgeografi
Bussnummer ger träning i att avläsa tal
Sittplats i tåget ger barnet övning i att tänka på sifferordningen (för att hitta sin plats)