Teckenkursen Steget-före är ett nytt sätt att lära sig tecken med det överordnade målet att skapa utvecklande teckenmiljöer kring de barn, ungdomar och vuxna som behöver tecken som stöd i sin dagliga kommunikation och som pedagogiskt redskap i sin språkträning.

Du kommer att bli inspirerad till att bli en god förebild som laddar verkligheten på ett sådant sätt att det blir intressant för både barnet, den unge eller den vuxne och för dem själva att teckna mer och mer.

Du kommer att lära dig leda till fortsatt språklig utveckling genom att i ditt eget tecknande tydliggöra nästa utvecklingssteg i språkutvecklingen, uppmuntra, stödja och uppvisa ett respektfullt bemötande i den dagliga kommunikationen.

Sprid gärna informationen till andra du tror är intresserade.