Gör hela dagen i förskolan till språkträning!

Var en balanserad partner. De vuxna ser till att varje barn interagerar oftare och i allt längre perioder. Varje barn i gruppen uppmuntras till turtagning med rörelser, ljud eller ord så att han/hon blir en aktiv part i det pågående sociala utbytet.

Låt varje barn få möjlighet att yttra sig.

Se till att varje barn ger såväl som tar.

Håll igång interaktionen en vända till.

Barnen ska deltaga aktivt snarare än passivt.

Vänta på att barnet ska delta.

Var en harmoniserad partner. De vuxna agerar och kommunicerar på sätt som både ligger i samklang med varje barns kapacitet och leder varje barn till nästa steg i kommunikationsutvecklingen.

Imitera barnets små uttryck för kommunikation.

Till barnets rörelse, ljud eller ord läggs nästa steg som är möjligt för barnet.

Låt varje barn kommunicera på sin utvecklingsnivå.

Anpassa ditt intresse med barnens intresse.

Ge varje barn möjlighet att öva in nya beteenden

Var mottaglig för barnet. De vuxna agerar som en naturig förstärkning genom att, gemensamt med barnen, bygga på utifrån lekfulla erfarenheter.

Reagera på de många ordlösa vägarna att kommunicera.

Ge varje barn har möjlighet att uttrycka idéer, känslor eller behov.

Avvakta förväntansfullt på varje barns initiativ.

Visa att varje rörelse, ljud och ord är värdefullt och bidrar till gruppens glädje.

Uppmärksamma positiva beteenden mer än negativa.

Genom lekfull medverkan stärks varje barns självkänsla.

Var inte styrande. Den vuxne hjälper barnets kommunikation genom att dela ledarskapet med barnet och tillåta barnet att kontrollera och styra utbytet halva tiden.

Minska antalet frågor.

Sätt ord på synliga händelser.

Undvik att kontrollera valen och växlingarna i turtagningen.

Motverka barnet från att dominera turtagningen.

Håll kvar vid interaktionen. Varje barn håller sig längre till ett ämne/aktivitet som han/hon varit med att bygga upp.

Låt varje barn få möjlighet att yttra sig.

Välkomna nya idéer så att interaktionerna blir mer intressanta och dynamiska.

Kom ihåg att varje barn stannar längre i interaktionen om hon/han får möjlighet att bidra på sin utvecklingsnivå.

Baka in läroplanens mål i aktiviteter som är relevanta för barnen och bygger på barnens tidigare erfarenheter.

Gör det möjlig för varje barn att bidra med sina erfarenheter till gruppaktiviteten.